Wentylator przeciwwybuchowy STORM EX

Wentylator przeciwwybuchowy STORM EX

Specjalne wykonania wentylatorów VISP i VASP do użytku w strefach zagroże- nia wybuchem, kategoria urządzeń 3G zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE. Oznaczenie ATEX II 3G c IIB T4.

KONSTRUKCJA

Wentylatory standardowo dostarczane bez podstawki pod silnik (dostępna jako opcja).
Charakterystyki pracy i wymiary zgodnie z danymi wentylatorów VISP i VASP.