Wentylator kanałowy przeciwwybuchowy CRDV-C EX

Wentylator kanałowy przeciwwybuchowy CRDV-C EX (Venture Industries)

Wentylatory CRDV są przystosowane do wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 1 i/lub 2 (podgrupa wybuchowości IIA, IIB i wodór).

Wentylatory CRDV są dostępne również w wykonaniach przeciwwybuchowych. Wszystkie wentylatory ATEX są w klasie temperaturowej T3 (klasa temperaturowa T4 dostępna jest na życzenie). Wentylatory CRDV są przystosowane do wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 1 i/lub 2 (podgrupa wybuchowości IIA, IIB i wodór), zgodnie z ATEX 2014/34/UE.

Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne zgodne z danymi wentylatorów w wykonaniu standardowym.