Wentylator przeciwwybuchowy CMV ECO EX

Wentylator przeciwwybuchowy CMV ECO EX

Wentylatory CMVeco są przystosowane do wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 1 i/lub 2 (podgrupa wybuchowości IIA, IIB i wodór).

Specjalne wykonania wentylatorów CMVeco do użytku w strefach zagrożenia wybuchem.

Wszystkie wentylatory CMVeco ATEX są w klasie temperaturowej T3 (klasa temperaturowa T4 dostępna jest na życzenie). Wentylatory CMVeco są przystosowane do wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 1 i/lub 2 (podgrupa wybuchowości IIA, IIB i wodór), zgodnie z EN14986.

Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne zgodne z danymi wentylatorów CMVeco w wykonaniu standardowym.