Wentylator dachowy przeciwwybuchowy TCDH EXD

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy TCDH EXD (Venture Industries)

Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe TCDH odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE i są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G–strefa 1.

Oznaczenie: ATEX II 2G c IIB+H2 T4.

KONSTRUKCJA

 • wirnik z blachy stalowej ocynkowanej z łopatami pochylonymi do tyłu
 • podstawa z blachy stalowej ocynkowanej
 • czasza z blachy stalowej ocynkowanej
 • wlot mosiężny
 • siatka ochronna (zgodna z EN ISO 13857)
 • temperatura pracy od -20°C do +40°C

SILNIK ELEKTRYCZNY

 • przeciwwybuchowy, trójfazowy 230/400V, 50Hz
 • stopień ochrony IP55
 • klasa izolacji F
 • zabezpieczenie termiczne PTC
 • przystosowany do regulacji częstotliwościowej