Wentylator przeciwwybuchowy TCBT EX

Wentylator przeciwwybuchowy TCBT EX (Soler & Palau)

Wentylatory przeciwwybuchowe TCBT EX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G–strefa 1 i/lub 2. Oznaczenie ATEX - II 2G Ex e IIC T3 Gb

KONSTRUKCJA
· wentylator osiowy, przeciwwybuchowy o napędzie bezpośrednim,
· wentylator do montażu w pozycji poziomej lub pionowej,
· obudowa z blachy stalowej, zabezpieczonej przed korozją poprzez malowanie kataforetyczne farbą podkładową oraz farbą poliestrową,
· elementy złączne ze stali nierdzewnej,
· wirnik aluminiowy wyważony dynamicznie,
· zakres temperatury pracy: -20°C do +55°C (modele TCBT/4-315 do 630mm oraz TCBT/6-355 do 710 mm), -20°C do +40°C (modele TCBT/4-710 do 800 mm oraz TCBT/6-800 mm).

SILNIK ELEKTRYCZNY
· przeciwwybuchowy, trójfazowy 230/400V, 50Hz lub 400V, 50Hz,
· stopień ochrony IP55,
· klasa izolacji F,
· nieprzystosowany do regulacji prędkości obrotowej.

WYKONANIA SPECJALNE
Modele 800 i 1000 mm:
· II 2G Ex h IIB T4
· II 2G Ex h IIB+H2 T4 (silnik Ex d IIC T4)
· II 3D c T125°C