Wentylator dachowy przeciwwybuchowy JET EX

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy JET EX (Venture Industries)

Specjalne wykonania wentylatorów chemoodpornych typu JET oznaczone jako ATEX są zgodne z wymogami dyrektywy ATEX 2014/34/UE, dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Przystosowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 3G – strefa 2 (Z2).

KONSTRUKCJA

Wentylatory typu JET w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex II 3Gc IIB T4 ATEX dostępne są w wielkościach standardowych, ale tylko w wykonaniu trójfazowym.

SILNIK ELEKTRYCZNY

Silniki wentylatorów nie dostosowane do regulacji prędkości obrotowej. Wartości natężenia prądu są przybliżone i zależą od zastosowanego modelu silnika.

Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.