Wentylator przeciwwybuchowy ILT EX

Wentylator przeciwwybuchowy ILT Ex (Soler & Palau)

Prostokątne wentylatory kanałowe, zaprojektowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, przystosowane do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych.

Wentylatory ILT EX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2.

Oznaczenie ATEX - II 2G Ex eb IIB T3 Gb.

KONSTRUKCJA

  • wentylator kanałowy prostokątny przeciwwybuchowy o napędzie bezpośrednim
  • wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu z galwanizowanej blachy stalowej
  • obudowa z galwanizowanej blachy stalowej
  • otwór inspekcyjny ułatwiający dostęp do wirnikosilnika bez potrzeby demontażu całego wentylatora
  • zakres temperatury pracy -20°C do +55°C

SILNIK ELEKTRYCZNY

  • przeciwwybuchowy, trójfazowy, 230/400V, 50Hz