Wentylator przeciwwybuchowy EBF Ex

Wentylator przeciwwybuchowy EBF Ex (Venture Industries)

Wentylatory EBF odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2.

Oznaczenie ATEX: II 2G Ex h IIB T3 Gb.

KONSTRUKCJA

  • wentylator kanałowy prostokątny przeciwwybuchowy o napędzie bezpośrednim,
  • wirnik z łopatami pochylonymi do tyłu z malowanej blachy stalowej (RAL 9005),
  • wlot miedziany,
  • obudowa z galwanizowanej blachy stalowej,
  • otwór inspekcyjny ułatwiający dostęp do wirnikosilnika bez potrzeby demontażu całego wentylatora,
  • zakres temperatur pracy -20°C do +40°C.

SILNIK ELEKTRYCZNY

  • przeciwwybuchowy, trójfazowy 400V, 50Hz