Strona w trakcie aktualizacji
Autoryzowany Partner

KST

Producent: RDJ Klima
Zastosowanie:
nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do
70%. Wzmocniona konstrukcja umożliwia zastosowanie kratki w pomieszczeniach typu sale gimnastyczne, garaże,  kotłownie oraz jako czerpnie zewnętrzne.
Montaż:
na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.
Budowa:
ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili stalowych. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°. Możliwość zamówienia wersji kratki z wypełnieniem w tylnej części z siatki ciętociągnionej - KST-S. Możliwość zamówienia kratki z deflektorem D - drugi rząd pionowych kierownic zamocowanych na stałe lub obrotowo.
Materiał:
blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.
Wykończenie powierzchni:
powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.
Regulacja przepływu:
za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.
Certyfikaty:
Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009
Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008