Strona w trakcie aktualizacji
Autoryzowany Partner
Szukaj produkt
przeszukaj także opisy produktów
Cena od: do:
Pomoc

Nie znalazłeś produktu. Skontaktuj się z nami!

Start  /  Produkty  /  Rekuperacja  /  GWC  /  Solankowe  /  Gruntowy solankowy wymiennik ciepła SEWT

Gruntowy solankowy wymiennik ciepła SEWT

Producent: Helios
OPIS

Gruntowy solankowy wymiennik ciepła SEWT podnosi w sposób istotny efektywność urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.
SEWT oszczędza jeszcze więcej energii i obniża koszty ogrzewania do minimum. Jest optymalnym uzupełnieniem urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.
Zalety:
– dodatkowe wstępne dogrzanie, dzięki temu unikamy problemów z działaniem rekupatora w zimie,
– przyjemne „schładzanie naturalne” w dniach gorących,
– kompletny zestaw budowlany z wzajemnie do siebie dopasowanymi komponentami.

Zasada działania
Gruntowy solankowy wymiennik ciepła SEWT wykorzystuje fakt, że temperatura występująca w gruncie pozostaje w ciągu całego roku stała. Rura gruntowego kolektora ułożona zostaje w gruncie na głębokości poniżej 1,2 m. Element hydrauliczny zapewnia cyrkulację płynnej solanki w zależności od temperatury zewnętrznej. Płynna solanka służy jako medium nośnika ciepła i przekazuje ciepło poprzez moduł wymiennika ciepła do powietrza nawiewu.

To powoduje:
■ W czasie zimnej pory roku ogrzanie wstępne zimnego powietrza zewnętrznego o (do) 14 °C. Dzięki temu powietrze  zewnętrzne o temperaturze z reguły powyżej 0 °C dostaje się do urządzenia wentylacyjnego z odzyskiem ciepła, które tym samym pracuje cały czas bez zalodzeń. Wyższa temperatura powietrza nawiewu jak i pozytywny wpływ na całkowity bilans energetyczny są tego wynikiem. Dogrzewanie konieczne jest jedynie przy bardzo niskich temperaturach
zewnętrznych.
■ W gorących dniach letnich gruntowy solankowy wymiennik ciepła powoduje ochładzanie powietrza zewnętrznego i efekt schładzania powietrza w pomieszczeniach.
■ W czasie przejściowym następuje cyrkulacja płynu solankowego w zależności od mierzonej przez termostat temperatury zewnętrznej. Tym samym powietrze zewnętrzne dostaje się stale do urządzenia wentylacyjnego w stanie energetycznie zoptymalizowanym, przez co dodatkowo oszczędzana zostaje energia - w pomieszczeniu panuje zawsze przytulny klimat.

Wskazówki projektowe
■ By zapewnić możliwie wysoki odzysk ciepła, rura gruntowego wymiennika ciepła ułożona winna być co najmniej na głębokości 1,2 m, gdyż tam w ciągu całego roku panuje temperatura ok.8-12oC. Temperatura gruntu ze zwiększaniem się głębokości przybiera na wartości i zyskuje na stabilności.
■ Dla podniesienia stopnia przenoszenia ciepła rura układana winna być bezpośrednio na podsypce z piasku. Ponadto przy równoległym ułożeniu rur kolektora odstęp między rurami nie powinien być mniejszy niż 0,5 m (rura od rury).
■ Alternatywnie do ułożenia płaskiego istnieje możliwość wiercenia sond.

 Sposób dostawy
■ Odpowiednio do przebiegu prac na budowie oraz dla optymalnego transportu, gruntowy wymiennik ciepła SEWT dostarczany jest na budowę jako zestaw. Kompletny zestaw gwarantuje dokładne wzajemne dopasowanie i pewność
działania, gdyż poszczególne pojedyncze elementy są do siebie wzajemnie dopasowane. Zestaw montażowy składa się z trzech mniejszych zestawów, które opisane są na następnych stronach. SEWT-zesta Nr 2564

SEWT-W

Moduł wymiennika ciepła SEWT-W

 

Opis
■ Wysokosprawny element solankowego wymiennika ciepła z aluminiowymi lamelami dla optymalnego przewodnictwa ciepła do powietrza zewnętrznego. Rury przyłączeniowe Ø 12 mm z miedzi.
■ Dwuścienna zaizolowana obudowa z blachy stalowej (izolacja 20 mm), biała, malowana proszkowo z kątownikiem  montażowym, do mocowania naściennego lub sufitowego.
■ Króciec podłączeniowy Ø 180 mm z uszczelką wargową podwójną.
■ Kierunek przepływu powietrza do wyboru przez zmianę filtra powietrza.
■ Zintegrowany filtr powietrza klasy G3, zapobiega przedostawaniu się brudu, insektów itp.
■ Otwierane w prosty sposób, bez narzędzi klapy rewizyjne oraz nieskrępowane dojścia do filtra.
■ Króciec odpływu skroplin, łącznie z syfonem, Ø ½”.

Akcesoria
Filtr zapasowy (w opak. = 3 szt.) Typ ELF-SEWT-F Nr. 2568

SEWT-H

Dane techniczne SEWT-W Moduł hydrauliczny oraz sterowanie

 

 Opis
■ Kompletny zestaw montażowy hydrauliczny z wszystkimi koniecznymi do podłączenia gruntowego solankowego wymiennika ciepła i pasującymi elementami sterowania do pracy automatycznej lub ręcznej układu.
 Zakres dostawy
■ Zestaw pompowy solanki (230 V), wstępnie zmontowany w opakowaniu piankowym, łącznie z elementami
do zabezpieczeń.
■ Wskaźnik temperatury.
■ Automatyczny odpowietrznik z zaworem zwrotnym.
■ Naczynie wzbiorcze 12 l, podłączenie ¾”, łącznie z mocowaniem do ściany i zaworem szybkozłącznym

■ Termostat z dwoma zadanymi wartościami do automatycznego sterowania obiegu solanki w trybie pracy lato/zima.
■ Przełącznik wyboru automatycznej pracy z termostatem lub ręcznej regulacji obiegu solanki łącznie z puszką przyłączową.

 

SEWT-E

Zestaw do ułożenia w gruncie, rura elastyczna wraz ze śrubunkami i 20 l kanistrem z etyloglikolem.

 

Opis
■ Elastyczna rura kolektora ziemnego PE-HD (PE-HD = polietylenowa rura wysokiego ciśnienie). Grubość ścianki 2,9 mm. Ø zewn. 32 mm. Dostawa w zwoju 100 m.
■ Skonstruowana specjalnie do układania w ziemi (gruncie).
■ Zestaw śrubunków z wysokiej jakości polipropylenu (PP) do podłączenia rury kolektora gruntowego do zestawu hydrauliki.
■ Zestaw śrubunków ( 32-1”) wyposażony jest w skuteczny system uszczelniający.
■ Kanister 20 l z etylenoglikolem, wolny od aminu, nitrytu i azotynu.
Wystarczający do pełnego napełnienia systemu rur z 25% mieszaniną glikolu z wodą.